Náš program

„PODPORA ZAMĚSTNANOSTI“

Snížíme cenu práce pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené
a lidi v předdůchodovém věku.

„Stabilní veřejné finance a profesionální stát“

Zavedeme pořádek ve výběru daní a zastavíme zadlužování státu.

„NIŽŠÍ DANĚ PRACUJÍCÍM RODIČŮM“

Obnovíme společné zdanění manželů
a zvýšíme slevu na dani za dítě.

„NULOVÁ TOLERANCE KORUPCI“

Prosadíme zásadní nástroje v boji proti korupci
jako jsou úplný zákaz anonymních akcií a zřízení protikorupční složky.

„ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI
A KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE“

Prosadíme sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů
– zavedeme limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně.

„ZVÝŠENÍ KVALITY POTRAVIN“

Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě.

Podporovatelé Volební program 2013

Kandidáti 2013

Ing. Jan Bartošek
Ing. Jan Bartošek Jihočeský kraj
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Jihomoravský kraj
Oľga Haláková
Oľga Haláková Karlovarský kraj
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Kralovehradecký kraj
Kamil Jan Svoboda
Kamil Jan Svoboda Liberecký kraj
Mgr. Tomáš Podivínský
Mgr. Tomáš Podivínský Moravskoslezský kraj
Ing. Marian Jurečka
Ing. Marian Jurečka Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Junek
Mgr. Jiří Junek Pardubický kraj
Mgr. Václav Krása
Mgr. Václav Krása Plzeňský kraj
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman Praha
PhDr. Ivan Gabal
PhDr. Ivan Gabal Středočeský kraj
Mgr. Leo Steiner
Mgr. Leo Steiner Ústecký kraj
Josef Herbrych
Josef Herbrych Vysočina
Mgr. Ondřej Benešík
Mgr. Ondřej Benešík Zlínský kraj
zobrazit všechny kandidáty >

Podporovatelé

Kandidáta KDU-ČSL Daniela Hermana znám řadu let jako čestného a schopného člověka, který se svědomitě a eticky zabývá důležitými společenskými problémy. I na základě naší několikaleté spolupráce jsem si jistý, že bude velkým přínosem nejen pro poslaneckou sněmovnu, ale i pro Českou republiku.
Jaroslava Klašku znám od malička a naplňuje mě nadějí, když tento muž je ochoten přijmout službu poslance v prostředí tak náročném, jako je to politické. Je to vtipný, slušný člověk, táta tří dětí, schopný starosta, dobrý manžel. Věřím, že poslanecký mandát by vykonával poctivě a s velkým nasazením.
Stávající politickou situaci hodnotím podobně kriticky jako počátkem 90. let, proto jsem se rozhodl opět podpořit KDU-ČSL s očekáváním, že je silou, která bude začleňovat ČR do evropské integrace a zabrání návratu komunistů k moci. Návrat KDU-ČSL do parlamentu považuji za zlomový a velmi potřebný.
Z našich politických stran je proti marxismu imunní pouze KDU-ČSL. Jak proti tomu, jehož dotvoření navrhl Lenin, tak i proti tomu dnes nebezpečnějšímu, jehož dotvoření navrhl Gramsci a jehož cílem je zničení evropské kultury.
Jana Wolfa jsem měl příležitost blíže poznat v průběhu své senátorské kampaně za KDU-ČSL. Je to čestný a organizačně velmi schopný člověk. Podle mého názoru je Jan Wolf vhodným kandidátem do PSP ČR. Takové osobnosti, jako je on, by v novém Parlamentu neměly chybět. Plně jeho kandidaturu podporuji.
Vážím si toho, že křesťanští demokraté otevřeli svoje kandidátní listiny osobnostem, které prokázaly vysokou morální integritu. Daniel Herman je vynikajícím příkladem takového člověka - celý svůj život věnuje práci pro ostatní lidi, obětavě a skromně.
Podporuji křesťanské demokraty také proto, že prošli očistnou krizí: jsou dnes mladou, vnitřně jednotnou stranou. Že poslední léta chyběli, vidí dnes kdekdo: na nepřehledné, rozhádané, nesrozumitelné politické scéně chyběl klidný, pevný střed se smyslem pro fungující stát a starosti těch chudších.
Soukromé hospodaření vychází po staletí z rodinných tradic,
proto mi je blízká KDU-ČSL pro svoji rodinnou politiku.
Daniela Hermana jsem poznal před lety při aktivitách kolem Památníku romského holocaustu v Letech u Písku jako člověka citlivého pro sociální problémy druhých a jako bojovníka proti rasismu. Jsem přesvědčený, že v případě jeho zvolení v něm potřební lidé najdou svého zastánce v Poslanecké sněmovně.
Daniela Hermana znám mnoho let jako čestného, poctivého a zásadového člověka s velkým rozhledem. Přesvědčila jsem se jak o jeho úctě ke křesťanským tradicím, tak o tom, že rozumí problémům moderní společnosti. Jsem přesvědčena, že jeho zvolení by bylo velkým přínosem pro českou politiku.
V těchto volbách jsem se rozhodl vyslovit svoji podporu kandidátovi KDU-ČSL Danielu Hermanovi. Známe se řadu let a na základě vlastní zkušenosti Danielovi věřím, že má dostatečně hlubokou motivaci, aby nepodlehl svodům zlojedů a bral svoje politické angažmá jako službu společnosti.
"Cena za odmítnutí účasti v politice, je to, že vám budou vládnout méněcenní.“ Platón Osobně za účast v politice pokládám i příchod k volební urně.
Jsem velmi rád, že je Leo Steiner lídrem v Ústeckém kraji. Jeho nekompromisní postoje v boji se zlořády všeho druhu svědčí o vnitřní síle, odvaze a odhodlanosti, což je na severu Čech velmi zapotřebí. Kandidáti Leova ražení jsou pro mě nadějí, že se do vyšších pater politiky dostanou správní lidé.
Za Mariana Jurečku ručím. Znám ho od jeho dětských let, kdy jsem byl jeho skautským vedoucím. Je to poctivý a pravdomluvný člověk.
KDU-ČSL nabízí na kandidátkách lidi důvěryhodné a pevné v hodnotových zásadách. Nekandidují kvůli politickým postům, ale vím, že chtějí do naší politiky přinést hodnoty, které naše společnost potřebuje. Dokážou naplnit smysl politiky jako služby a pracovat v zájmu a ve prospěch lidí této země.
V mém životním příběhu mě naplňuje klidem a sílou víra v Boha, ale i důvěra v život a lidi. Během mše svaté „Poděkování za svobodu“ jsem se potkal s Honzou Wolfem. Je to dobrý, přímý člověk s vnitřní silou, jasným názorem a etickým kodexem (Desaterem) v srdci. Vážím si ho, vkládám v něj svou důvěru!
Nepřítomnost lidovců ve sněmovně byla na škodu české občanské společnosti. Tato zavedená strana se dobře osvědčuje v komunální politice, má sociální cítění, ale nepodbízí se nesplnitelnými sliby. Doporučuji voličům, aby zvážili podporu stranu, která se od svého dlouhodobého programu neodchýlí.
Jsem přesvědčen, že pokud bude Marian Jurečka zvolen poslancem za Olomoucký kraj, bude to velkým přínosem. Marian je mladý, zodpovědný politik, který prosazuje rozumnou rodinnou politiku a zná problémy, které tíží dnešní společnost.
Politika není věcí víry, ale pragmatismu věcí sociálních a v tomto ohledu vím, že mne jako voličku a potažmo ženu, dceru, maminku, sestru, snachu a někdy i budoucí důchodkyni bude kandidát KDU-ČSL Milan Šimáček správně hájit a reprezentovat.
Křesťanští demokraté mi, coby hřešícímu sice, ale přece jen katolíkovi, připadají jako velmi rozumná možnost nápravy stavu naší země. Pana dvoumetrového Šimáčka znám od dob svého dospívání jako poctivého a velmi kulturního člověka, jakých by správě tohoto státu bylo třeba víc než té příslovečné soli
Politická scéna je bez hlasu křesťanských demokratů neúplná a nevyvážená. A zejména v současné konstelaci sil považuji podporu KDU ČSL za důležitý projev morální odpovědnosti za budoucnost demokracie v naší zemi.
Nemám rád bezohlednou, drsnou a mafiánskou politiku, která naši zemi uchopila v posledních letech. Proto podpořím v následujících volbách KDU-ČSL. Vážím si těch, kteří stranu v jejím vlastním krizovém období neopustili. A navíc ji dokázali i v ústraní a bez výhod vysoké politiky se ctí konsolidovat.
KDU-ČSL v minulosti usilovala o to, aby náš systém měl ve svých základech i duchovní hodnoty. Zvlášť dnes vidím, že společnost naléhavě potřebuje právě tyto hodnoty, které jí i politice chybějí. Mám důvěru k tomuto politickému uskupení, jehož lidé jsou ochotni a schopni o takovéto hodnoty usilovat.
KDU-ČSL staví svou politiku na hodnotách, o které se může opřít každý občan naší země; na rodině, zdraví a práci. Volím stranu, která se chce a umí dohodnout a zároveň neustoupí ze svých hodnot, které jsou v lidském životě nejdůležitější. Volím KDU-ČSL – klidnou sílu české politiky.
V těchto volbách jsem se rozhodl podpořit KDU-ČSL už proto, že můj děda byl MUKL (politický vězeň) a toto je jediná strana, která se s komunisty nikdy nespojí.
Jelikož mě další české volby naplňují nejistotou, tak jsem rád, když objevím, že v nich kandiduje člověk, kterého znám a kterému věřím. Daniel Herman takový člověk je a jeho dosavadní život by mohl být zárukou, že na politickém blátě neuklouzne.
Jsou-li Vám blízké hodnoty jako poctivost, odpovědnost, obětavost a preferujete-li středovou politiku, zvažte prosím podporu KDUČSL. Měl jsem zde možnost poznat řadu lidí, kteří mají věřím na srdci zájem této země a nikoliv svůj osobní.
Upřímně podporuji kandidaturu Daniela Hermana a doporučuji ho pražským voličům. S ním se do sněmovny dostane politik pevných mravních zásad, uvážlivý a vzdělaný, který má rád svoji zemi, chce pracovat pro její rozvoj a nebojí se stát za tím, co považuje za dobré a správné pro veřejný prospěch.
Pravá politika je ta, která podporuje ochranu života od početí do smrti a podporuje rodinu a tradice, náboženství do škol, charitu, církev, státotvornost, toleranci a pokoru na morálních hodnotách Desatera. Z politických stran, které jdou do voleb a které mají šanci uspět, je tomu nejblíže KDU-ČSL.
Daniela Hermana znám několik let a vážím si jej pro jeho rozumný, praktický, obratný a přitom čestný přístup k životu jako ke skutečné hodnotě. Všude v Evropě je potřeba nejméně dvou typů stran – nějaké ekologické strany a nějaké křesťanské strany.
S Václavem Krásou jsme kamarádi mnoho let, udělali jsme společně spostu akcí pro zdravotně postižené. Podporuji jeho kandidaturu do voleb za KDU-ČSL, protože by mohl ještě více udělat pro ty, kteří potřebují naší pomoc.
Plně podporuji kandidaturu pana Václava Krásy ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Jsem přesvědčen, že strana KDU-ČSL několik let trpělivě vyvíjela pozitivní recepty na řešení problémů ČR. Pečlivě naslouchá lidem ve městech i na vesnicích, kde působí mnoho jejích zastupitelů. Volba KDU-ČSL je pro mě volbou poctivých a pracovitých lidí. Proto ji podporuji ve volbách do sněmovny.
Už mě nebaví sledovat, jak poctivě pracující člověk musí otáčet každou korunu a politici kradou miliardy. Naše politika potřebuje nové tváře, které budou chtít pracovat pro dobro všech a nejen pro své vlastní. Proto podporuji Olgu Halákovou.
Daniela Hermana mám rád. Měl jsem možnost ho poznat a spolupracovat s ním v době, kdy byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Znám ho jako mírného, přemýšlivého, vzdělaného, slušného a čestného člověka a moc si vážím toho, že takový muž je ochoten jít v této době do politiky.
Daniel Herman je pro mě jedna z mála cenných osobností, které se, k mé radosti, rozhodly "obětovat" v české politice. Je poctivý a vzdělaný. Přitom liberální a zaujatý problémy celé společnosti. Křesťanský demokrat svoji podstatou. Jedna z osobností, kterou z chatrné nabídky, za sebe doporučuji.
Jan Švejnar

Jan Švejnar
ekonom

Libuše Šafránková

Libuše Šafránková
filmová, televizní a divadelní herečka

Václav Dvořák

Václav Dvořák
primář

Petr Vopěnka

Petr Vopěnka
profesor UK, matematik

Prof. MUDr Pavel Klener, DrSc

Prof. MUDr Pavel Klener, DrSc
internista, onkolog, hematolog

Monika Pajerová

Monika Pajerová
exdiplomatka, pedagožka

Petr Pithart

Petr Pithart
bývalý senátor, člen KDU-ČSL

David Smetana

David Smetana
živnostník roku

Čeněk Růžička

Čeněk Růžička
předseda Výboru pro odšk. romského holocaustu

Olga Kopecká

Olga Kopecká
někdejší ředitelka vysílání
Rádia Svobodná Evropa

Karel Janeček

Karel Janeček
podnikatel, matematik

Milan Šimáček

Milan Šimáček
herec

Ing. Vladimír Buřt

Ing. Vladimír Buřt
místostarosta Horního Jiřetína

Mgr. et Mgr. Marek Vácha

Mgr. et Mgr. Marek Vácha
přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK

Věra Luxová

Věra Luxová
podnikatelka

Jan Potměšil

Jan Potměšil
herec

RNDr. Jiří Grygar,CSc.

RNDr. Jiří Grygar,CSc.
český astronom a astrofyzik

Prof. MUDr. Luděk Červenka

Prof. MUDr. Luděk Červenka
přednosta Centra experim. Medicíny IKEM

Martina Adamcová

Martina Adamcová
herečka, moderátorka

Petr Bublák

Petr Bublák
skladatel, bluesrockový kytarista a textař

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
psycholog, kněz, katolický teolog, sociolog

Jan Matěj Krnínský

Jan Matěj Krnínský
spisovatel, textař a hudebník

Miloslav Vlk

Miloslav Vlk
kardinál

Miluše Horská

Miluše Horská
místopředsedkyně
Senátu PSP ČR

Filip Renč

Filip Renč
Herec, scénárista a režisér

Jaroslav Hutka

Jaroslav Hutka
písničkář

Mgr. Libor Michálek, MPA

Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

Josef Zieleniec

Josef Zieleniec
bývalý ministr zahraničí

Otakáro Maria Schmidt

Otakáro Maria Schmidt
filmař

Václav Cílek

Václav Cílek
geolog

Laďa Kerndl

Laďa Kerndl
zpěvák

Ing. Zuzana Baudyšová

Ing. Zuzana Baudyšová
ředitelka Nadace Naše dítě

Milan Macholán

Milan Macholán
generátlní ředitel Firmy roku 2012

Mgr. Růžena Hlůšková

Mgr. Růžena Hlůšková
učitelka, vítězka ankety Zlatý Ámos 2013

Ondřej Vetchý

Ondřej Vetchý
herec

Jan Kraus

Jan Kraus
herec, moderátor

Podpořte nás

O KDU-ČSL

Volební kampaň KDU-ČSL 2013
Úvodní slovo předsedy Pavla Bělobrádka

Vážení spoluobčané!


Česká ekonomika si prošla nejdelší recesí ve své historii.
Byla zapříčiněna chybnou hospodářskou politikou. Minulá vláda pod heslem ozdravení veřejných financí recesi ještě umocnila. Domácí ekonomika klesala a místo pomoci se dočkala podpásové rány – snižování investic ze strany státu a zvýšení daní v tu nejhorší možnou chvíli. Zatímco okolní země ekonomicky rostly, ČR klesala.

Z krize nás nedostane ani rating, ani obří stavby. Účinnou cestou, jak zajistit lidem práci a ekonomice růst, je podpora malých a středních firem. V zemi, kde se daří malým a středním firmám, je prosperita. Kromě domácího průmyslu a podnikání podpoříme i technické vzdělávání a spolupráci firem a škol, aby naše školství nevychovávalo budoucí nezaměstnané.

Dítě nesmí být sociální problém.
KDU-ČSL bude prosazovat, aby stát přestal diskriminovat pracující rodiče vysokými daněmi nebo nemožností sehnat místo v mateřské školce. 

Nechceme dotovat rodiny s dětmi, ale chceme jim ponechat co nejvíce peněz, které si vydělají. Náš program přichází s řadou opatření, od společného zdanění manželů až k zajištění dostatečného množství míst ve školkách.

Dalším krokem je přestat trestat ty, kteří pracují
, i jejich zaměstnavatele vysokými odvody. Práce se musí vyplácet, kdo pracuje, musí na tom být lépe, než kdyby žil ze sociálních dávek. 

Musíme ochránit občany před neúměrnými exekucemi a lichvou. Zaměříme se především na zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů. 


Zvýšíme ochranu občanů před lichvou – zakážeme půjčky s úrokem nad 20 % RPSN.

Pokud něco v České republice opravdu nefunguje, pak je to státní správa.
Neefektivní a zkorumpovaný stát je hlavní brzdou prosperity. Zasadíme se o schválení zákona o státní službě nebo o ukončení nehorázných platů a odměn v polostátních a státních podnicích.

Kvalitu potravin musí zajistit stát. Naším národním zájmem je chránit naše kvalitní producenty potravin a kvalitní kontrolou s účinnými postihy vyslat vzkaz všem výrobcům a obchodníkům, že vyrábět a dovážet nekvalitní výrobky do České republiky se nevyplatí. Zavedeme přísné tresty a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti.

Budeme bez kompromisů potírat korupci.
Polovičatá řešení nepřinesou očekávaný výsledek. Budeme pro úplný zákaz anonymních akcií, povinná majetková přiznání nebo pro zřízení specializované protikorupční složky státního zastupitelství.