Snížíme cenu práce pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené
a lidi v předdůchodovém věku.

Posílení české ekonomiky a tvorby pracovních míst pro:


Česká ekonomika si prošla nejdelší recesí ve své historii. Byla zapříčiněna chybnou hospodářskou politikou. Vláda ODS a TOP 09 se pokusila „ozdravit“ veřejné finance v tu nejhorší možnou chvíli. Domácí ekonomika klesala a místo pomoci se dočkala podpásové rány – snižování investic ze strany státu a zvýšení daní. Zatímco okolní země ekonomicky rostou, ČR zůstala nejdéle v recesi. Proto základem našeho programu je ekonomika. Podpora vzniku pracovních míst, posílení investic a posílení příjmů českých domácností.Investice do pracovních míst
  • Budeme prosazovat a podporovat veřejné a soukromé investice vytvářející nová pracovní místa. Evropské peníze musíme prioritně využít na projekty, které přináší vznik nových pracovních míst. Finanční prostředky ležící na účtech polostátních a státních firem budeme prioritně směřovat do stavebnictví a dopravní infrastruktury (např. posílení programu Nový panel, Zelená úsporám, rekonstrukce silnic apod.).
  • Změníme systém zadávání veřejných zakázek. Současný stav brání realizaci mnoha investic a celý systém komplikuje. Změníme systém zadávání zakázek v Lesích ČR, který je nevýhodný pro domácí, malé a střední firmy.
  • Budeme podporovat malé a střední podniky, české rodinné firmy, které jsou páteří naší ekonomiky, protože poctivě platí daně a nepropouštějí tak snadno jako ty velké – jsou lokálně odpovědnější.
  • Podpoříme snížení ceny práce, která patří u nás k nejvyšším v EU. Především pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené a lidi v předdůchodovém věku.
Posílíme spolupráci škol a zaměstnavatelů – absolventy do práce, ne na „pracák“.
  • Budeme prosazovat tzv. duální systém v odborném a magisterském vysokém školství (tzn. posílení partnerství „firma – škola“), který zajistí přípravu absolventů na praxi ve firmách a zajistí větší uplatnitelnost absolventů škol v praxi.
  • Obnovíme aktivní politiku zaměstnanosti. Dnešní Úřady práce se proměnily pouze na pasivní výplatní místa a neplní roli aktivního poradce pro nezaměstnané.
Nebudeme zvyšovat daně firmám a pomůžeme českému exportu
  • Nebudeme zvyšovat celkovou daňovou zátěž a zvyšovat daně pro firmy a živnostníky. Jsme pro daňovou stabilizaci. Minulé vlády neustále měnily daňové sazby. Firmám to brání adaptovat se a dělat střednědobé plány. Zvyšování daní už bylo dost.
  • Posílíme prostředky na garance úvěrů českým podnikům (Českomoravská záruční a rozvojová banka) a pomoc s exportem (Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka). Zlepšíme činnost CzechInvestu. Zasadíme se o větší využití ekonomické diplomacie k prosazování českých firem ve světě.