Zavedeme pořádek ve výběru daní a zastavíme zadlužování státu.

Stabilní veřejné finance a profesionální stát pro:

Zadlužení ČR v posledních letech silně rostlo a státní správa v klíčových oblastech selhávala. V roce 2010 činil státní dluh k HDP přibližně 38 % a na konci roku 2012 už 46 %. To je dlouhodobě neudržitelné. KDU-ČSL chce proto obnovit funkční a nestrannou státní správu a zastavit zadlužování státu.


Zavedeme pořádek ve výběru daní a zastavíme zadlužování
 • Budeme prosazovat schválení tzv. finanční ústavy, která nastaví automatické brzdy zadlužování státu. Deficit veřejných financí nesmí přesáhnout tříprocentní hranici HDP.
 • Zaměříme se na snížení provozních výdajů na výkon veřejné správy a budeme usilovat o omezení nepotřebné agendy státu. Stát musí šetřit na provozu, nikoliv na investicích.
 • Budeme prosazovat transparentní rozklikávací státní rozpočet.
 • Zavedeme pořádek ve výběru daní. Zavedeme registrační pokladny. Snížíme tak daňové úniky. Zároveň je to účinný nástroj proti kauzám typu metanolové aféry.
 • Prosadíme úplný zákaz anonymních akcií bez podmínek.
Prosadíme profesionální a nestranný stát
 • Co nejdříve prosadíme kvalitní zákon o státní službě. Naším cílem je depolitizace státní správy a zvýšení odbornosti a zodpovědnosti úředníků.
 • Prosazujeme vznik jednoho centrálního poskytovatele internetových, datových a mobilních služeb pro státní správu. Současný stav prodražuje nákupy a správu informačních systémů řádově o miliardy korun ročně. Plýtvání skončí.
 • Budeme prosazovat jeden identifikační průkaz pro všechno, v jedné kartě nahradí lidem všechny ostatní běžné průkazy a bude obsahovat nezbytné identifikační údaje. Občan už nebude muset na desítky úřadů kvůli různým průkazkám a pokaždé znovu vyplňovat žádost a dokládat údaje.
 • Budeme prosazovat obsazování pozic ve státem vlastněných firmách dle odpovídající kvalifikace v otevřených výběrových řízeních.
 • Prosadíme pevná pravidla pro interní audit a finanční kontrolu státu, která umožní auditorům provádět kontrolu plně nezávislou na politicích a úřednících. Dokud nebudou kontroly nestranné, tak nemohou bý funkční.
Konec zneužívání státu
 • Budeme důsledně prosazovat adresné vyplácení sociálních dávek a zamezení jejich zneužívání, speciálně příspěvku na bydlení.
 • Prosadíme, aby u dlouhodobě nezaměstnaných byla podmínkou pro výplatu sociálních dávek ochota přijmout nabízenou práci. Osobám, které práci odmítnou, bude přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima.
 • Jako další podmínku pro výplatu sociálních dávek prosadíme plnění povinností souvisejících se školní docházkou dětí.