Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě.

Kvalitní potraviny a potravinová soběstačnost pro:

Kvalitu potravin musí zajistit stát. Národním zájmem ČR je chránit naše poctivé producenty potravin a účinnou kontrolou s citelnými postihy vyslat vzkaz do okolních zemí všem výrobcům a obchodníkům, že vozit vadné výrobky do České republiky bude tvrdě sankcionováno.


Zvýšíme kontrolu nad kvalitou potravin
  • Budeme tlačit na důslednou kontrolu v obchodní síti. Zpřísníme tresty za nedodržování uvedeného obsahu na etiketě. Pokuty udělovat i s ohledem na obrat společnosti.
  • Zlepšíme informování o nabízeném zboží. Veřejnost musí být jasným a dostupným způsobem informována.
  • Doporučíme navýšit počty pracovníků státní zemědělské a potravinářské inspekce, protože tito lidé dělají smysluplnou práci.
Zaměříme se na potravinovou soběstačnost ČR
  • Připravíme dlouhodobou vizi agrárního sektoru – v jaké míře a v čem chceme být soběstační v produkci kvalitních potravin. Tímto směrem budeme rozvíjet Program rozvoje venkova.
  • Podpoříme domácí výrobce a producenty a využití zpracování základních zemědělských komodit využitím dotačních programů. Důraz budeme klást na pěstování ovoce, zeleniny a obnovu sektoru živočišné výroby.
  • Budeme podporovat mladé začínající zemědělce a předávání zemědělských podniků mezi generacemi.
Posílíme podporu regionální ekonomiky a rodinných farem
  • Podpoříme rozvoj rodinných farem, podpoříme přímé prodeje ze dvorů, regionální značky, motivaci k pojištění rizik atd.
  • Podpoříme zpracování domácí bio-produkce a rozvoj regionálních a místních trhů. Musíme se naučit být patrioty nejen v oblasti kultury nebo sportu, ale také při nakupování. Vždyť každá koupená regionální potravina znamená, že peníze zůstávají v české ekonomice.
  • Podpoříme nejen produkci výrobců, ale i přímý prodej produktů přímo ke spotřebiteli. Chceme oslabit vliv a tržní sílu velkých obchodních řetězců. Konkrétně chceme podpořit zemědělce a potravináře při nákupu nových technologií.