Obnovíme společné zdanění manželů
a zvýšíme slevu na dani za dítě.

Rodinná peněženka pro:

Finanční bonus na dítě 953 Kč měsíčně = o 11 436 Kč ročně více
v rodinných peněženkách

Jak toho chceme dosáhnout?
 • Zvýšíme slevu na dani pro dítě na stejnou výši jako na poplatníka (což přinese na každé dítě 953 Kč měsíčně).
 • Obnovíme společné zdanění manželů

Nechceme rodiny dotovat, ale nechat jim co nejvíce peněz, které si vydělají.
V roce 2011 a 2012 se kupní síla domácností snižovala. To znamená, že lidé stále stejně pracovali, ale za svou mzdu si mohli koupit méně zboží a služeb. KDU-ČSL chce proto posílit příjmy českých domácností.
 

Modelový příklad rodiny se dvěma dětmi:

Maminka na rodičovské dovolené – příjem 3 800 Kč rodičovský příspěvek,
otec v zaměstnaneckém poměru – příjem 26 133 Kč hrubého, 2 děti
Současný stav: čistý příjem rodiny je 28 180 Kč.
Program KDU-ČSL: čistý příjem rodiny bude 31 136 Kč.

Celkový rozdíl je 2 957 Kč. Z toho 1 906 Kč je díky zvýšení slevy na dítě
a 1 051 Kč je díky společnému zdanění manželů.
O tolik peněz více zůstane v peněžence této rodiny,
když se bude realizovat daňový program KDU-ČSL.
 

Co budeme dál pro rodiny prosazovat:

 • SPRAVEDLIVÝ DŮCHOD ZA PRÁCI A VÝCHOVU DĚTÍ
 • OCHRANU PŘED LICHVOU A EXEKUCEMI
 • ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE
 • ZVÝŠENÍ KVALITY POTRAVIN 

NIŽŠÍ DANĚ PRACUJÍCÍM RODIČŮM 

V roce 2011 a 2012 se kupní síla domácností snižovala. Zvýšení DPH vedlo k tomu, že ačkoli byla recese a poptávka klesala, ceny rostly. Koncem roku 2012 tak mzdy už reálně klesaly o 2,2 %. To znamená, že lidé stále stejně pracovali, ale za svou mzdu si mohli koupit o 2 % méně zboží a služeb. KDU-ČSL chce proto posílit příjmy českých domácností a finančně odlehčit domácnostem účinným bojem proti lichvě a divokým exekucím.


 Zlevníme základní potřeby a posílíme příjmy rodin
 • Budeme trvat na tom, že je nutné snížit daně pracujícím rodičům s dětmi. Obnovíme společné zdanění manželů. Zvýšíme slevu na dani pro dítě.
 • Chceme zachovat více pásem DPH. Při zlepšení ekonomické situace českého hospodářství budeme prosazovat zlevnění základních potřeb snížením DPH z 15 % na 10 %. Budeme v EU prosazovat, aby se např. u dětských plen a kojenecké výživy zavedla celoevropská nulová sazba.
 • Prosadíme důchodovou reformu zohledňující počet vychovaných dětí. Budeme prosazovat převedení stavebního spoření i na důchod.
 • Prosadíme sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů – zavedeme limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně.
 • Zasadíme se o cenově dostupné energie pro všechny zavedením důsledné kontroly cenotvorby dodavatelů a distributorů tepla, plynu a elektřiny. Dnešní stav stranící pouze velkým výrobcům a distributorům musí skončit.
Zvýšíme ochranu rodin před neúměrnými exekucemi a lichvou
 • Zastavíme podivné praktiky v exekucích. Už se nejedná o pouhé vymáhání dluhů, ale o důmyslný systém. Zaměříme se především na zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů.
 • Zvýšíme ochranu občanů před lichvou – zakážeme půjčky s úrokem nad 20 % RPSN.
Posílíme komfort rodin s malými dětmi
 • S námi skončí pořadníky na mateřské školky. Budeme prosazovat právo rodičů na umístění dítěte do mateřské školy od 3 let, podpoříme zřizovatele při zvýšení nových kapacit mateřských škol a dalších flexibilních forem předškolního vzdělávání.
 • Budeme podporovat všechny formy včasné náhradní rodinné výchovy.
Spravedlivý důchod za práci a výchovu dětí
 • Prioritou KDU-ČSL je umožnit rodinám péči o seniory a handicapované osoby v domácím prostředí.
 • Prosadíme důchodovou reformu zohledňující nejen finanční odvody na pojistném, ale i počet vychovaných dětí.
 • Prosadíme pravidelnou valorizaci důchodů minimálně o inflaci.
 • Navrhneme poskytování dlouhodobé péče seniorům 75+ a handicapovaným osobám, které se neobejdou bez cizí pomoci, podle individuálních zdravotně sociálních potřeb.
 • Zasadíme se o obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.